نطق كلمات اغني- short hair – ل اي او اي AOA

h

هيلو ام باك قايز فاينلي .
جاتني طلبات كثير كثير كثير قد شعر راسي لكلمات اغاني ؟ اوكاي .
ف يعني اذا مالبيت طلبكم أعذروني قايز وكذا
المهم حبيت الأغنيه وسويت نطقها لول

استمتعوا :

(워 오 오~) Hey hey hey وا او او (هي هي هي )
Gonna be alright right right قونا بي الرايت رايت رايت
(워 오 오~) Hey hey hey uh, AOA وا او او (هي هي هي اوه , اي او اي )
(워 오 오~) Hey hey hey وا او او (هي هي هي )
Gonna be alright right right قونا بي الرايت رايت رايت
(워 오 오~) Hey hey hey وا او او (هي هي هي )
Brave Sound, Let’s do it بريف ساوند , ليتز دو ات
짧은 치말 입어볼까 جالبن تشامال يب اوبولكا
아님 반바질 입을까 انيم بان باجيل يبولكا
이것 저것 고민하다 시간만 가 يكوت جوكوت كومين هادا شيكان مانقا
분홍 립스틱을 바를까 بون هونق ليب ستيكل بارلكا
살이 좀 찐 것 같아 ساري جوم جين كوت كاتا
옷 입는 맵시가 나질 않아 اوت يبنن ميب شيكا ناجيل انا

오늘따라 머리가 맘에 안 들어 اونل دارا موريقا مامي ان دولو
투덜투덜 대요 오 오 오 오~ تودول تودول دي يو او او او او
거울 앞에 하루 종일 새로운 사랑하긴 كول ابي هارو جونقيل سيرو اون سارانقهاكين
아직 준비가 안됐나 봐요 이제 어떡해요 اجيك جون بيكا ان دونا بوايو يجي اوتوهكي

단발머리 하고 그댈 만나러 가 دان بالموري هاقو كوديل مانارو قا
뭔가 좀 자꾸 어색해요 오~ مون كا جوم جاكو اوسيكهيو او
단발머리 하고 지난 날은 잊고 دان بالموري هاقو جينان نالن يجكو
나 새롭게 태어날 거예요 نا سيروبكي تي اونال كو ييو
It’s gonna be fine اتز قونا بي فاير

우~ او
날씨 참 좋아요 분위기 참 좋아요 نارشي تشام تشوهايو بون اوكي تشام تشوهايو
우~ او
날씨 참 좋아요 I’m sure It’s gonna be fine نارشي تشام تشوهايو ام شور اتز قونا بي فاين

짧은 단발머리를 하고 고민 جالبن دان بالموريرل هاقو كومين
고민 끝에 고른 옷을 빼입고 كومين كوتي كورن اوتل بي يبكو
오늘따라 조금 높은 하이힐 اونل دارا جوكم نوبن هاي هيل
어색하지만 들떠버린 걸음걸이 اوشيكها جيمان دول بورين كورم كوري
점점 다가갈수록 눈치도 없는 جوم جوم داكارسو روك نون تشيدو اونن
내 마음은 떨고 ني مامن دولقو
어느새 저기 너 환히 웃으며 اونوسي جوكي نو هوانهي اوتوميو
내게 손 흔들고 نيقي سون هوندولقو

오늘따라 머리가 맘에 안 들어 اونل دارا موريقا مامي ان دولو
투덜투덜 대요 오 오 오 오~ تودول تودول دي يو او او او او
거울 앞에 하루 종일 새로운 사랑하긴 كول ابي هارو جونق يل سيرون سارانقهاكين
아직 준비가 안됐나 봐요 이제 어떡해요 اجيك جون بيقا اندونا بايو يجي اوتوكهي

단발머리 하고 그댈 만나러 가 دان بالموري هاقو كوديل مانارو قا
뭔가 좀 자꾸 어색해요 오~ مون كا جوم جاكو اوسيكهيو او
단발머리 하고 지난 날은 잊고 دان بالموري هاقو جينان نالن يجكو
나 새롭게 태어날 거예요 نا سيروبكي تي اونال كو ييو
It’s gonna be fine اتز قونا بي فاير

우~ او
날씨 참 좋아요 분위기 참 좋아요 نارشي تشام تشوهايو بون اوكي تشام تشوهايو
우~ او
날씨 참 좋아요 I’m sure It’s gonna be fine نارشي تشام تشوهايو ام شور اتز قونا بي فاين

이젠 눈물 흘리지 않아 يجين نون مول هوليجي انا
너 밖에 몰랐던 내가 نو باكي مولادون نيقا
니 말만 들었던 내가 ني مالمان دول اودون نيقا
절대 두 번 다시 상처 받을 جولدي دو بون داشي سانق تشو بادر
일 없을 거예요 날 울리지 마요 يل اوبسل كييو نال اولجي مايو

단발머리 하고 그댈 만나러 가 دان بالموري هاقو كوديل مانارو قا
뭔가 좀 자꾸 어색해요 오~ مون كا جوم جاكو اوسيكهيو او
단발머리 하고 지난 날은 잊고 دان بالموري هاقو جينان نالن يجكو
나 새롭게 태어날 거예요 نا سيروبكي تي اونال كو ييو
It’s gonna be fine اتز قونا بي فاير

(워 오 오~) Hey hey hey وا او او (هي هي هي )
Gonna be alright right right قونا بي الرايت رايت رايت
(워 오 오~) 오 우워어 예 예 وا او او او او ( وا وا وا )
(워 오 오~) Oh yeah او وا وا وا ( اوه ياه
Gonna be alright right right قونا بي الرايت رايت رايت
(워 오 오~) ( وا او او )
I’m sure It’s gonna be alright yeah ام شور اتز قونا بي الرايت ياه

يند.

Advertisements
By M U L L I.

3 comments on “نطق كلمات اغني- short hair – ل اي او اي AOA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s