نطق كلمات أغنيه – Red Light – ل أف أكس F(x) s.

F(x)_Red_Light_teaser_image

هاي ايفري ون , 

قررت قرار حلو وبنفس الوقت مايتعبني لول 

كل يوم بنفس ذا الوقت إن شاء الله أسوي نطق لأغنيتين وأنزلهم 

بما إني أكون فاضيه وكذا . 

ملاحظه : الطلبات اللي أستلمها تكون بالصفحه حقت الطلبات ب Arabic lyrics 

يعني انا ما بأقعد ارجع اشوف كل صفحات نطق الكلمات اللي انزلها وأرجع اشوف طلباتكم ؟ تعب مره وزي كذا 

 

استمتعوا : 

Ay- Wait a minute 정글 속의 룰 따라 약한 자는 먹혀 اي- ويت ا مينت جونق كول سوكوي رل دارا ياكهان جانن موهيو
앞으로만 밀어대니 Yeah 밀어대니 Nah 아차 하면 밟혀 ابورومان ميل اوديني ياه ميل اوديني ناه اتشا هاميون بالبهيو

Ay- Ay- It’s a Red Light, Light 이건 실제상황 뭐가 잘못된 건지도 몰라 اي- اي- اتز ريد لايت, لايت يكون سيجي سانق هوانق موقا جال موتدوين كونجي دو مولا
Ay- Ay- It’s a Red Light, Light 경고하는 누군가 목소리를 잘 들어 Red Light اي – اي- اتز ريد لايت , لايت كيونق كوهانن نوكونقا موكسوريرل جال دورو ريد لايت

잠시만 숨을 쉬어봐 Eh- Oh-Eh-Oh 이건 전쟁이 아니야 جاب شيمان سومل شويبوا يه اوه يه اوه يكون جون جينقي انيا

눈 크게 떠 거기 충돌 직전 폭주를 멈춰 نون كوقي دو كوكي تشونق دول جيك جون بوك جورل موم تشو
변화의 목격자가 되는 거야 بيون هواوي موك كيوك جاقا دوينن قويا
밀어대던 거친 캐터필러 그 앞에 모두 ميل اوديدون كوتشين كيتو بيلو كو ابي مودو
침몰 할 때 تشيم مول هال دي

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로 켜져 그것은 Red Light كيو جيوسو ريد لايت سون ميونق هان ريد لايت سوسورو كيوجيو كوكوسن ريد لايت

Boy 니가 말한 최선이란 변명 내겐 의문투성이 일뿐 بوي نيقا مالهان تشوي سونيران بيون ميون نيقين ويمون تو سونقي يلبون
진짜 사랑이란 어쩌면 아주 느린 파동 (아주 느린 파동) جينجا سارانقي ران اوجوميون اجو نورين بادونق ( اجو نورين بادونق )

Ay Ay It’s a Red Light, Light 서로에게 찾자 빛으로 찬 특별한 비상구 اي- اي- اتز ريد لايت, لايت سورويقي تشاججا بيتورو تشان توك بيولهان بيسانق كو
Ay Ay 생각해 봐, 봐 그 무엇이 우릴 왜 멈추게 했던 건지 Red Light اي اي سينق كاك هي بوا بوا كو مو اوتشي اوريل وي موم تشوقي هيدون كونجي ريد لايت

한번만 뒤를 돌아 Eh- Oh-Eh-Oh 소중한걸 찾아봐 هان بون مان دويرل دورا يه اوه يه اوه سوجونق هان كول تشاجابوا

눈 크게 떠 거기 충돌 직전 폭주를 멈춰 نون كوقي دو كوكي تشونق دول جيك جون بوك جورل موم تشو
변화의 목격자가 되는 거야 بيون هواوي موك كيوك جاقا دوينن قويا
밀어대던 거친 캐터필러 그 앞에 모두 ميل اوديدون كوتشين كيتو بيلو كو ابي مودو
침몰 할 때 تشيم مول هال دي

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로 켜져 그것은 Red Light كيو جيوسو ريد لايت سون ميونق هان ريد لايت سوسورو كيوجيو كوكوسن ريد لايت
켜졌어 Red Light 두 개의 Red Light 붉은 태양과 네 앞의 Red Light كيو جيويو ريد لايت دو كيوي ريد لايت بولكن تي يانق كوا ني ابوي ريد لايت

기적은 오는걸 너무 오래 걸렸지만 파란불 우린 기다려 원해 كيجوكن اونن كول نومو اوري كوليوجيمان بارنبول اورين كيداريو اون هي

폭주를 멈춰 (이건 실제상황 목소리 들어봐) بوك جورل موم تشو ( يقون شيل جي سانق هوانق موك سوري دولو بوا )
눈 크게 떠 (Yeah 너의 앞에 나타난 세상을 봐) نون كوقي دو ( ياه ) نوي ابي ناتا نان سيسانقل بوا
밀어만 대던 (충돌직전 널 밀어대던) ميلو مان ديدون ( تشونق دول جيك جون نول ميلو ديدون )
캐터필러 그건 Madness كيتو بيلو كوكون مادنيس

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로 켜져 그것은 Red Light كيو جيوسو ريد لايت سون ميونق هان ريد لايت سوسورو كيوجيو كوكوسن ريد لايت
켜졌어 Red Light 두 개의 Red Light 붉은 태양과 네 앞의 Red Light كيو جيوسو ريد لايت دو كيوي ريد لايت بولكن تي يانق كوا ني ابوي ريد لايت

 

تشال جايو . 

Advertisements
By M U L L I.

8 comments on “نطق كلمات أغنيه – Red Light – ل أف أكس F(x) s.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s