نطق كلمات اغنيه – empty – ل وينر winner

image

هاي ايفري ون 🌚💖.
اممم من زمان عنكم سحبت على المدونه ذي المره سحبه اطول لمفاو 😹💔
المهم انوا امس لعبت فولورزي بالتويتر وقلت اللي بتفوز تطلب نطق كلمات اغنيه بالعربي واسويلها وانزلها وذا وفازت – سوجخ – وطلبت كلمات اغنيه empty حقت وينر وسويت لها وبأنزلها ذحين، صراحه مدري متى بارجع زي اول انزل نطق كلمات كثير بس مدري احس مالي خلق وزي كذا 😹😹😹.

.. :

거울 속에 내 모습은 텅 كول سوكي ني موسبن تونق
빈 것처럼 공허해 بين كوت تشوروم كونقهوهي
혼자 길을 걸어봐도 텅 هونجا كيرل كولو بوادو تونق
빈 거리 너무 공허해 بين كوري نومو كونقهوهي
Da ra dat dat dat dat dat dat, دا را دات دات دات دات دات دات
Baby don’t worry بيبي دونت ووري
너란 꿈에서 깬 현실의 نوران كوميسو كين هيونشيلوي
아침은 공허해 اتشيمن كونقهوهي
아침을 맞이 하면서 다시 자각해 اتشيم ماجي هاميونسو داشي جاكاكهي
날 깨워주는 건 네가 아닌 알람벨 نار كيوجونن كون نيقا انين الامبيل
빌어먹을 침대는 왜 이리 넓적해 بيلوموكل تشيمدينن وي يري نولبجوكهي
허허벌판 같은 맘에 시린 바람만 부네 هوهو بولبان كاتن مامي شيرين بارام مان بوني
[민호/진우 ] 나는 빈 껍데기 너 없인 [مينهو/جينو] نانن بين كوبديقي نو اوبشين
[민호/진우 ] 겁쟁이 주위 사람들의 مينهو/جينو: كوجينقي جووي سارامدوري
[민호/진우 ] 동정의 눈빛이 مينهو/جينو: دونقجونق ي نون بيتشي
날 죽게 만들어 No! what a day نال جوكي ماندرو نو وات ا داي
하루 시작 하기 전에 무심코 본 هارو شيجاك هاقي جوني موشيم كو بون

거울 속에 내 모습은 텅 كول سوكي ني موسبن تونق
빈 것처럼 공허해 بين كوت تشوروم مونقهوهي
(미소가 없어 표정엔) ميسوقا اوبسو بيوجونقين
혼자 길을 걸어봐도 텅 هونجا كيرل كورو بوادو تونق
빈 거린 너무 공허해 بين كورين نومو كونقهوهي
(내 마음처럼 조용해) ني مام تشوروم جو يونقهي
Da ra dat dat dat dat dat dat دا را دات دات دات دات دات دات
Baby don’t worry بيبي دونت وورد
(Da dat dat dat da ra) دا دات دات دات دا را
너란 꿈에서 깬 현실의 نوران كوميسو كين هيون شيبوي
아침은 공허해 اتشيم كونقهوهي
(내 마음이 너무 공허해) ني مامي نومو كونقهوهي

끝이 났네요 나의 그대여 كوتي نانيو ناوي كوديو
어디 있나요 이제 우린 اودي اينايو يجي اورين
추억이 됐죠 행복 했어요 تشو اوكي دويجيو
날 잊지 말아요 또 다시 만나요 نال يجي مالايو تو داشي مانايو

좋았던 날들과 슬펐던 날들 تشوهادون نال دولقوا سول بودون نالدل
힘들었던 날들과 행복했던 날들 هيمدل اودون نالدل هينق بوك هيدون نالدول
이젠 지나 가버린 시간 속에 추억이 되어 يجين جينا كابورين شيكان سوكي تشو اوكي دويو
과거에 머물러 있는 그대와 나는 Over كوا كي مومولو اينن كودي وا نان اوفر
현실로 돌아온 것 같아 هيون شيلو دورا اون كوت كاتا
삶의 이유가 사라져 머리가 복잡해 ساراموي ييوقا ساراجيو موريكا بوك جابهي
아침에 눈을 뜨면 가슴이 텅 빈 것 같이 اتشيمي نونل تو ميون كاسمي تونق بين كوت كاتي
공허함을 느껴 너를 만나기 전과 똑같아 كونقهوهامل نوكيو نورل ماناقي جون قوا توك كاتا

거울 속에 내 모습은 텅 كول سوكي ني موسبن تونق
빈 것처럼 공허해 بين كوت تشوروم مونقهوهي
(미소가 없어 표정엔) ميسوقا اوبسو بيوجونقين
혼자 길을 걸어봐도 텅 هونجا كيرل كورو بوادو تونق
빈 거린 너무 공허해 بين كورين نومو كونقهوهي
(내 마음처럼 조용해) ني مام تشوروم جو يونقهي
Da ra dat dat dat dat dat dat دا را دات دات دات دات دات دات
Baby don’t worry بيبي دونت وورد
(Da dat dat dat da ra) دا دات دات دات دا را
너란 꿈에서 깬 현실의 نوران كوميسو كين هيون شيبوي
아침은 공허해 اتشيم كونقهوهي
(내 마음이 너무 공허해) ني مامي نومو كونقهوهي

끝이 났네요 나의 그대여 كوتي نانيو ناوي كوديو
어디 있나요 이제 우린 اودي اينايو يجي اورين
추억이 됐죠 행복 했어요 تشو اوكي دويجيو هينق بوك هيسويو
날 잊지 말아요 또 다시 만나요 نال يجي مالايو تو داشي مانايو

아직 아른거려요 눈을 감으면 점점 اجيك ارون قوريو نونب كاموميون جوم جوم
무뎌 지겠죠 시간이 지나면 موديو جيكيجيو شيكاني جيناميون
후회하지는 않아요 좀 아쉬울 뿐이죠 هو هوي هاجينن انايو جوم اشويول بونيجيو
보고 싶지는 않아요 그대가 그리울 뿐이죠 بوكو شيبجينن انايو كوديقا كوريول بونيجيو

예전 같지 않은 يجون كاتجي انن
내 모습이 점점 두려워 ني موسبي جومجوم دوريوو
(미소가 없어 표정엔) ميسوقا اوبسو بيوجونقين
약해져만 가는 ياكهيجيومان كانن
내 자신을 보기가 무서워 ني جاشينل بوكيكا موسوو
(내 마음처럼 조용해) ني مام تشوروم جو يونقهي
네가 없는 نيقا اوبسنن
내 주위는 공기 조차 무거워 ني جو وينن كونقكي جوتشا موقو وو
(Da ra da ra ra ra ra dat) دا را دا را را را را دات
너란 꿈에서 نوران كوميسو
깬 현실의 아침이 كين هيونشيلوي اتشيمي

끝이 났네요 (끝이 났네요) كوتي نانيو ( كوتي نانيو )
나의 그대여 어디 있나요 (어디 있나요) ناوي كودي يو اودي اينايو ( اودي اينايو )
이제 우린 يجي اورين

추억이 됐죠 행복했어요 تشو اوكي دوينجيو هينق بوك هيسويو
(행복했어요) هينق بوك هيسويو
잊지 말아요 (잊지 말아요) يجي مالايو ) يجي مالايو )
다시 만나요 داشي مانايو

هاف فن 💖💖💖.

Advertisements
By M U L L I.

3 comments on “نطق كلمات اغنيه – empty – ل وينر winner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s